Chúng ta có thể dạy dựa trên kinh nghiệm, nhưng chúng ta không thể dạy các bài học kinh nghiệm "

Ngày 02 tháng 04 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Tổ 1

Tổ 1

Cập nhật lúc : 08:40 15/11/2017  

Tổ chuyên môn khối 1

Điện thoại: Email:
Giới thiệu sơ lược về tổ ở đây
...
...
Tổ trưởng: Huỳnh Thị Xuân thủy Chuyên môn: Lĩnh vực phụ trách: Điện thoại: Email:
Tổ phó: Chuyên môn: Lĩnh vực phụ trách: Điện thoại: Email:
DANH SÁCH THÀNH VIÊN KHÁC TRONG TỔ
STT Họ tên Điện thoại Địa chỉ Email
1  Huỳnh Thị Xuân Thủy      
2  Lê Thị Xuân      
...  Hà Thị Thu      

Số lượt xem : 208